تائب

از ویکی حقوق

تائب به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده‌است اظهار پشیمانی کند. توبه از بنیان‌های حقوق جزای اسلامی است.[۱]

منابع

  1. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538516