توابع محل سکنی

از ویکی حقوق

مراد از «توابع محل سکنی» مکان هایی مثل انبار یا پارکینگ است.[۱]

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675208