توحید

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

توحید در قانون اساسی

در اصل دوم قانون اساسی به توحید اشاره شده است. البته بنابر نظری اصل توحید و اعتقاد به آن زیر بنای حکومت اسلامی است و قدرت و حاکمیت در الله خلاصه می‌شود. و انسان در برابر هر نظامی که به با حکومت الله تضاد دارد ایستادگی می‌کند. [۱]

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4262208