توهین حیثیتی

از ویکی حقوق

عده ای توهین موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی را یک نوع «توهین حیثیتی» در نظر گرفته‌اند که متفاوت از توهین‌های ساده است.[۱] به‌طور کلی توهین‌های گفتاری و رفتاری به زنان و اطفال، مشمول این ماده قرار می‌گیرد.[۲]

منابع

  1. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813364
  2. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 20 تابستان 1382. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 752164