جلب شخص ثالث

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر گاه دعوایی در جریان رسیدگی باشد و اصحاب دعوا یا یکی از آنان، شخص ثالثی را به آن دعوا بخواند تا از اصحاب آن شود، جلب شخص ثالث، روی داده است. طرفی که ثالث را جلب می‌کند جالب و ثالثی که جلب می‌شود مجلوب ثالث نام دارد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که جلب شخص ثالث به این معنا است که هر یک از طرفین دعوا می‌تواند در صورتی که لازم بداند درخواست کند شخص یا اشخاصی را که ابتدائاً طرف دعوی (خواهان یا خوانده) نبوده‌اند، وارد دعوا شوند.[۲] به طور مختصر، جلب ثالث دعوایی است که که طرفین دعوای اصلی، شخص ثالثی را به دادرسی جلب می‌نمایند.[۳]

رویه‌های قضایی

مواد مرتبط

منابع

  1. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین) (جلد سوم). چاپ 37. دراک، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665888
  2. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455960
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114988