حق دینی

از ویکی حقوق

به حقی که شخص نسبت به دیگری پیدا نموده و به واسطه آن می‌تواند کاری را از وی طلب نماید، حق دینی گویند.[۱]

منابع

  1. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1280952