حوادث ناشی از عملیات ورزشی

از ویکی حقوق

مطابق بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حوادث ناشی از عملیات ورزشی از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد و قابل مجازات نیست.

مسئولیت خسارات تماشاگران مسابقات ورزشی

مسئولیت خساراتی که تماشاگران مسابقات ورزشی می‌بینند، اصولاً با برگزارکنندگان است مگر آنکه ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد.[۱]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2732972