حیات مستقر

از ویکی حقوق

حیات مستقر عبارت از حیاتی است که مورد حمایت شرع است و در مقابل حیات غیر مستقر قرار می گیرد که معادل مرگ است.[۱]

منابع

  1. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348944