دیه کپل

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

«کپل» یا «سرین» را گوشتی دانسته اند که بین ران و پشت است و از لحاظ عمق نیز تا جایی است که به استخوان برسد.[۱]

ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در خصوص دیه کپل ها و میزان آن می باشد و مطابق آن، برای از بین بردن دو کپل، دیه کامل و برای هر کدام، نصف دیه کامل و برای قسمتی از آن، به همان نسبت دیه تعیین شده است.

حکم این ماده را نویسندگان منطبق بر اخذ دیه کامل اعضاء زوج بدن دانسته اند.[۲] برخی از حقوقدانان بر این باورند که از میان بردن گوشت باسن، موجب دیه کامل است، اما در خصوص اینکه باید تمام گوشت بریده شود یا بریدن بخشی از آن نیز کفایت می کند یا خیر، اختلاف نظر است، گروهی معتقدند شرط تعلق دیه، رسیدن گوشت به استخوان است.[۳] همچنین در فرض بریده شدن بخشی از استخوان در این حالت، باید ارش آن نیز دریافت شود.[۴]

در فقه

مستند فقهی این حکم را حدیث عام در خصوص دیه اعضاء جفت و نیز اجماع فقهای امامیه دانسته اند.[۵]

برخی از فقها بیان داشته اند که بریدن تمام سرین فرد، موجب دیه کامل و بریدن یک طرف آن، موجب نصف دیه است.[۶] ظاهر از سرین، همان گوشت برآمده میان کمر و ران است تا جایی که به استخوان برسد.[۷]

منابع

  1. جعفر ارجمنددانش. ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی. چاپ 4. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3902532
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361364
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361376
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714124
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4002732
  6. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361596
  7. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4180988