رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابلاغیه آرای کمیسیون ها و صلاحیت دیوان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۰۱۷
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۰۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۳۱دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعابلاغیه آرای کمیسیون ‏ها و صلاحیت دیوان
قاضیعلی اکابری
رسالتی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابلاغیه آرای کمیسیون ‏ها و صلاحیت دیوان: ابلاغیههای آرای کمیسیونهای مذکور در ماده ۱۳ قانون دیوان ، از شمول آرای قطعی و در نتیجه صلاحیت رسیدگی دیوان خارج میباشند.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت خانم (ک.ب.) به طرفیت شهرداری مبنی بر اعتراض به رأی شماره ... کمیسیون موصوف [کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها]، با عنایت به اینکه برابر بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صرفا از آرای قطعی کمیسیون هایی نظیر کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها می توان در دیوان اقامه شکایت نمود، در حالی که شاکی به ابلاغیه رأی کمیسیون مذکور اعتراض نموده است، به نظر این مرجع شکایت ایشان به نحو مطروحه مطابق مقررات نبوده و قابلیت استماع ندارد. فلذا مستندا به مقررات فوق الاشعار قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد، این قرار قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اکابری رسالتی