رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات ارفاقی در تعیین مستمری بازنشستگان پیش از موعد

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۷۲
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۷۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۲/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب سنوات ارفاقی در تعیین مستمری بازنشستگان پیش از موعد
قاضیاشراقی
شریعت فر
یاورزاده
جواد جباری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات ارفاقی در تعیین مستمری بازنشستگان پیش از موعد: در ایام سنوات ارفاقی که در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اعطا شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمیشود تا مبنای تعیین مستمری قرار گیرد، بنایراین مستمری بازنشستگی و پاداش پایان خدمت باید بر اساس دو سال آخر خدمت واقعی، و نه دو سال آخر سنوات ارفاقی محاسبه شود.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به این که خوانده دعوی، سازمان تأمین اجتماعی استان تهران بوده و شعبه محترم ۱۲ به اشتباه بر علیه سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان مبادرت به صدور رأی نموده است، بنابراین درخواست اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت مصوب ۱۳۸۵ راجع به دادنامه صادره از آن شعبه موجه تشخیص و لذا با استناد به ماده مرقوم دادنامه شعبه ۱۲ نقض می شود و اما راجع به ماهیت امر و خواسته مطروحه، برابر رأی شماره ۶۷۴ - ۹۱/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چگونگی محاسبه متوسط حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در مورد بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بر مبنای سنوات واقعی اشتغال، دلالت و تصریح دارد و حکم ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگانی که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند، مشمولیت ندارد، چون در سنوات ارفاقی اساسا حقوق اشتغال به آن تعلق نمی گیرد تا مبنایی باشد برای تعیین میزان مستمری، و صرفا در میزان مستمری مستخدم مورد احتساب قرار می گیرد. بنابراین مستندا به رأی هیأت عمومی فوق الاشعار و تبصره ماده ۷۷ قانون مورد اشاره، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

اشراقی شریعت فر جباری یاورزاده