رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار وزارتخانه ها در پذیرش درخواست بازنشستگی پیش از موعد فرزندان شهدا

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۱۷۸
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۱۷۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۸/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاختیار وزارتخانه ها در پذیرش درخواست بازنشستگی پیش از موعد فرزندان شهدا
قاضیمحمدرضاگودرزی
محمدکریمی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار وزارتخانه ها در پذیرش درخواست بازنشستگی پیش از موعد فرزندان شهدا: از آنجایی که اقدام وزارتخانه ها در بازنشسته نمودن جانبازان موکول به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور می باشد که دلالت بر اختیار شورا در موافقت یا مخالفت با خواسته ی مذکور دارد، بنابراین دستگاه تکلیفی مبنی بر پذیرش درخواست بازنشستگی پیش از موعد جانبازان و به تبع آن فرزندان شهدا ندارد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال ۶۸ به افراد مشمول به عنوان قاعده آمره و تکلیفی سنوات ارفاقی تخصیص یافته است و بر اساس ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مزایای مربوط به جانبازان بالای ۵۰% به فرزندان شهید تعمیم و تسری یافته است و بخشنامه های استنادی شاکی نیز مؤید همین معنی است بنابراین شکایت شاکی موجه به نظر نمی رسد و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت (۲۰) روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری - واحدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به مجموع محتویات پرونده و اینکه هر چند شاکیه فرزند شهید می باشد و طبق بند الف ; ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد و بالاتر برخوردارند. و لیکن نظر به اینکه حسب ماده واحده قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور وزارتخانه ها می توانند مستخدمین معلول ( اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی ، معلولین حوادث ناشی از کار با بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی ) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات ارفاقی به مدت خدمت آنان بازنشسته نمایند و واژه می توانند ; حکایت از اختیار دستگاه در بازنشستگی پیش از موعد دارد و در ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مذکور هم اقدام وزارتخانه در بازنشسته نمودن جانبازان موکول به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور شده است که طبق تبصره (۲) آن نیز موافقت یا مخالفت با بازنشستگی توسط این شورا قید شده که آن هم دلالت بر اختیار دارد بنابراین با درخواست جانباز و به تبع آن فرزند شهید مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد دستگاه تکلیفی بر بازنشسته نمودن وی ندارد. بنابراین تجدید نظرخواهی موجه است با استناد به ماده (۷۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و حکم به رد شکایت تجدید نظرخوانده صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

مستشار شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری

کریمی گودرزی