رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استخدام سرباز معلمان در آموزش و پرورش

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۷۸
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۷۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاستخدام سرباز معلمان در آموزش و پرورش
قاضیذبیح اله واحدی
غلامرضا مولابیگی
محمدناصر فرجی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استخدام سرباز معلمان در آموزش و پرورش: آموزش و پرورش هیچ تکلیف قانونی مبنی بر استخدام سرباز معلمانی که دوره خدمت وظیفه را در آموزش و پرورش می گذرانند، ندارد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه خدمت شاکی به عنوان سرباز معلم در آموزش و پرورش در قالب حق التدریس برای طرف خوانده الزام قانونی مبنی بر استخدام و بکارگیری وی ایجاد نمی نماید، لذا در مجموع شکایت وی موجه به نظر نمی رسد، رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری

واحدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به عنوان سرباز معلم به خدمت گرفته شده بود و هیچ دلیل قانونی مبنی بر تکلیف آموزش و پرورش بر استخدام و جذب سرباز معلمانی که دوره خدمت وظیفه را در آموزش و پرورش می گذرانند محرز نیست و استخدام در آموزش و پرورش تابع شرایط عمده استخدام موضوع مواد ۴۱ و ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط مذکور در قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس سال ۱۳۸۸ می باشد. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی صادره عینا تأئید می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی فرجی