سند سجلی

از ویکی حقوق

سند سجلی، به سندی گویند که احوال هر شخص حقیقی در آن ثبت شده و معرف او است.[۱]

منابع

  1. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1278904