غفلت

از ویکی حقوق

غفلت به معنای سهو، فراموش کاری، نادانی، بی خبری، و سهل انگاری است.[۱]

منابع

  1. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275196