قاعده اقدام

از ویکی حقوق

گروهی تبصره ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی را بارزترین مصداق قاعده اقدام دانسته‌اند.[۱]

منابع

  1. مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3536732