قاعده تقدم حق الناس بر حق الله

از ویکی حقوق

فقها، قائل به این هستند در تزاحم حق الله و حق الناس، تقدم با حق الناس است.[۱]

منابع

  1. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4949156