قانون خفیف

از ویکی حقوق

قانون خفیف، قانون جدیدی است که از میزان مجازات جرم ارتکابی، کاسته باشد.[۱]

منابع

  1. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504648