ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان: نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه های رادیوئی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیرانتفاعی باشد مجاز است.

توضیح واژگان

منظور از استفاده شخصی، استفاده ای است که جنبه خصوصی داشته و متضمن استفاده برای اجرای عمومی، اعمال و نمایش عموم یا درج آن در برنامه های کابلی نباشد.[۱]

بند 1 ماده 2 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸: کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.[۲]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، مانند حقوق ایران، استفاده خانوادگی از مصادیق استفاده شخصی و مجاز دانسته شده است.[۳] با این تفاوت که ماده 41 قانون حق مؤلف فرانسه، با مجاز دانستن نمایش های خصوصی و غیرانتفاعی در «محافل خانوادگی»، مفهومی روشن تر و گسترده تر از کلمه «شخصی و خصوصی» نسبت به قانون ایران ارائه داده است.[۴]

نکات توضیحی

این ماده فقط اشاره به «نسخه برداری» برای «استفاده شخصی و غیرانتفاعی» دارد و اعمال انتفاعی را در برنمی گیرد. [۵]

انتقادات

بهتر آن است که قانون گذار، به جای «استفاده شخصی»، از «استفاده خصوصی و خانوادگی» استفاده و در مورد اجرا و نمایش اثر در محافل خانوادگی نیز به مجاز بودن آن تصریح کند تا جای ابهامی باقی نماند. [۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. اکرم سالارپورگل ختمی. مطالعه تطبیقی نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و انگلستان). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4999596
  2. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780028
  3. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4773044
  4. حمید آیتی. حقوق آفرینش های ادبی و هنری. چاپ -. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5071200
  5. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780028
  6. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4773044