ماده ۱۵۰ قانون دریایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵۰ قانون دریایی: آثار قوه قهریه ( فرس ماژور)

الف - در صورتی که کشتی نتواند به علت قوه قهریه از بندر خارج شود قرارداد اجاره برای مدت متعارف به قوت خود باقی می ماند و خسارات ناشی از تاخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بود.

ب - در صورتی که کشتی برای مدتی معلوم و یا برای سفر معینی به مبلغ مشخص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علت قوه قهریه متوقف شود هیچگونه مال الاجاره اضافی نسبت به مدتی که کشتی متوقف شده است تعلق نخواهد گرفت

در زمان توقف غذا و مسکن کارکنان کشتی جز و خسارات وارده محسوب می گردد.

مقالات مرتبط

تأثير قوهي قاهره بر رفع مسئوليتكارفرما