ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان: در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضای مدت های مندرج در آن مواد، استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق به خود او و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده 12 خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

فوت مؤلف تاثیری در قراردادهای انتقال ندارد و قراردادهای انتقال مانند سایر عقود لازم، بعد از فوت مولف نیز به قوت خود باقی اند و ورثه جایگزین او می شوند و ملزم به ایفای تعهدات قراردادی می باشند[۱] و تنها در صورتی که مدت قرارداد منقضی شود، می توانند در حقوق مالی خود تصرف کنند. [۲]

مقالات مرتبط

وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری

منابع

  1. پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4741576
  2. پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4741612