ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان: انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند، باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیرشده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، اجازه گمنام ماندن مؤلف یا انتخاب نام مستعار توسط او داده شده است. [۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

ارتباط حقوق معنوی با شخصیت پدیدآورنده و کرامت انسانی وی، باعث می شود که آزادی اراده، در خصوص قراردادهای مربوط به حقوق معنوی، محدود شود. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نام پدیدآورنده اثر باید در تمامی نسخ و به طور کلی در هر استفاده عمومی درج شود؛ مگر اینکه در شرایط و اوضاع و احوال خاص، درج نام پدیدآورنده، غیرممکن یا نامعقول باشد. [۳] همچنین از قسمت اخیر این ماده نباید چنین برداشتی شود که حق انتساب اثر قابل انتقال یا اسقاط است. انتساب اثر یکی از حقوق معنوی مؤلف است و در نتیجه غیرقابل انتقال و اسقاط است. [۴] درواقع آنچه در این ماده مطرح است، قابلیت انصراف از حق انتساب است.[۵]

انتقادات

این ماده صرفا راجع به موردی است که بهره برداری معوض یا با قصد انتقاع از حقوق مالی مولف صورت می گیرد و موارد استفاده غیرانتفاعی یا رایگان را در برنمی گیرد. حال آنکه در چنین مواردی نیز رعایت حقوق معنوی مؤلف الزامی است. علاوه بر این، به لحاظ ادبی، از این ماده اینگونه بر می آید که استفاده به قصد انتفاع، صرفا به اقتباس بر می گردد و شامل سایر موارد مذکور در ماده نمی شود. در حالی که اینطور نیست. [۶]

مقالات مرتبط

حق انصراف از انتشار آثار ادبی ( مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و برخی نظام های حقوقی شناسایی کننده حق )

منابع

  1. پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4729832
  2. حمید علیزاده. حقوق معنوی پدیدآورنده در آثار ادبی و هنری. دانشگاه شهید بهشتی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5101308
  3. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5163236
  4. پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4746144
  5. پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4729824
  6. پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4746148