معاهده

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

معاهده هر گونه توافق منعقده‌ی کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بین الملل (کشورها و سازمان های بین المللی) است به شرطی که طبق مقررات حقوق بین الملل تنظیم شده باشد و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و در نتیجه آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد. عنوان چنین توافقی هر چه باشد (موافقت نامه، منشور، میثاق، پیمان، اعلامیه، قرارداد و ...) موثر در مقام نیست.[۱][۲][۳][۴][۵]

منابع

  1. محمدرضا ضیایی بیگدلی. حقوق بین الملل عمومی. چاپ 49. گنج دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668128
  2. ابراهیم (ترجمه) موسی زاده. معاهدات بین المللی در اسلام و حقوق بین الملل عمومی. چاپ 1. مجد، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668132
  3. سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو. حقوق بین الملل (چاپ ششم). چاپ 6. شهر دانش، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668136
  4. حمید الهویی نظری. حقوق بین الملل عمومی. چاپ 2. دادگستر، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668140
  5. علی امیدی. حقوق بین الملل از نظریه تا عمل. چاپ 2. میزان، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668144