نظریه شماره 7/1400/227 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مجازات حبس برای بزهکاران نوجوان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1400/227
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۲۲۷
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۸۶/۳-۲۲۷ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۵/۱۹
موضوع نظریهحقوق کیفری
محور نظریهجرایم و مجازات‌ها
اقدامات تامینی و تربیتی

چکیده نظریه شماره 7/1400/227 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مجازات حبس برای بزهکاران نوجوان: نوجوانی که مرتکب جرم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر شود، حکم نگهداری از او در کانون اصلاح و تربیت نیز با احراز شرایط قانونی به نصف تقلیل می یابد و قابل گذشت محسوب میشود.

استعلام

مطابق ذیل ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هیجده سال در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت است و طبق تبصره این ماده حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد از طرفی مطابق بندهای الف و ب و ت ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی برای جرایم نوجوانان مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شده است. چنانچه نوجوانی مرتکب جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر شود آیا مطابق مستند ذکر شده مدت نگهداری در کانون به نصف تقلیل می یابد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی، کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هیجده سال در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت است و مطابق تبصره همین ماده، حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف کاهش می یابد. مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت موضوع بندهای ب و پ ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز چون ماهیتا حبس محسوب می شود و مجازات سالب آزادی تن به شمار می آید، با احراز جمیع شرایط قانونی مشمول ماده ۱۰۴ قانون پیش گفته و تبصره آن است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته