نظریه شماره 7/1401/1217 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حمل و نگهداری باتوم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1217
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۲۱۷
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۲۱۷
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۱/۱۵
موضوع نظریهقانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز
محور نظریهحمل و نگهداری باتوم

چکیده نظریه شماره 7/1401/1217 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حمل و نگهداری باتوم:با توجه به این که مقنن در خصوص ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل را جرم دانسته و در مواد ۱۱ و ۱۲ همان قانون حمل و نگهداری تجهیزات نظامی و انتظامی از قبیل هواپیمای بدون سرنشین، باتوم و غیره مجازات مشخصی تعیین نکرده است ولی اقلام مذکور در بندهای ع و غ آیین نامه اجرایی این قانون به عنوان اقلام و مواد تحت کنترل قید شده است، موضوع نیازمند استفسار از مجلس شورای اسلامی است.

استعلام

آیا حمل و نگهداری باتوم جرم می باشد؟ در این صورت مستند به کدام ماده قانونی قابل مجازات می باشد؟ (توجها به این که در ماده ۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات از اقلام تحت کنترل نام برده ولی در مواد بعدی مجازاتی برای باتوم به عنوان اقلام تحت کنترل تعیین نشده است. این درحالی است که در بند ر و غ آیین نامه قانونی مذکور از باتوم به عنوان یکی از تجهیزات انتظامی نام برده شده است.)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که مقنن در خصوص ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل را جرم دانسته و در مواد ۱۱ و ۱۲ همان قانون حمل و نگهداری تجهیزات نظامی و انتظامی از قبیل هواپیمای بدون سرنشین، باتوم و غیره مجازات مشخصی تعیین نکرده است ولی اقلام مذکور در بندهای ع و غ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۲ به عنوان اقلام و مواد تحت کنترل قید شده است، موضوع نیازمند استفسار از مجلس شورای اسلامی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته