نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1380
شماره نظریه۷/۹۹/۱۳۸۰
شماره پرونده۹۹-۱/۱۱-۱۳۸۰ ع
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۰/۲۴
موضوع نظریهقانون مدنی
محور نظریهسند

چکیده نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی: منظور از مامورین رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع مواد ۵، ۷ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی سندی را تنظیم می کنند.

استعلام

۱- منظور از سایر مامورین رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چه افرادی است که اسناد تنظیمی توسط آن ها رسمی می باشد؟

۲- ضابطه تعیین این که فرد تنظیم کننده سند، مامور رسمی است، چه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منظور از مامورین رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع مواد ۵، ۷ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی سندی را تنظیم می کنند. بدیهی است چنانچه به موجب قوانین و مقررات خاص، وظیفه تنظیم سند به افرادی غیر از اشخاص فوق الذکر (کارمندان دستگاه اجرایی) واگذار شده باشد، این اشخاص نیز به عنوان مأمور رسمی در محدوده قوانین و مقررات خاص شناخته می شوند؛ مانند مواردی که اشخاصی غیر از کارمندان دستگاه های اجرایی مطابق تبصره ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به عنوان ضابط خاص دادگستری شناخته می شوند.

۲- با توجه به آنچه در بند یک پاسخ گفته شد، ضابطه و معیار شناسایی مأمورین رسمی مشخص می شود و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده است./ت

مواد مرتبط

جستارهای وابسته