نظریه شماره 7/99/1424 مورخ 1399/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت موجب پیش از اعلام قبول

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1424
شماره نظریه۷/۹۹/۱۴۲۴
شماره پرونده۹۹-۷۶-۱۴۲۴ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۱/۱۲
موضوع نظریهقانون مدنی
محور نظریهمعامله

چکیده نظریه شماره 7/99/1424 مورخ 1399/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت موجب پیش از اعلام قبول: در این صورت ایجاب باطل و فاقد اثر حقوقی است؛ هر چند ایجاب وعده دار باشد یا موجب به هر طریق، حق عدول را از خود اسقاط کرده باشد.

استعلام

شخصی معامله ای را ایجاب می کند و پیش از قبول یا رد طرف مقابل، ایجاب کننده فوت می کند. چه اثر حقوقی بر این ایجاب مترتب است و برای چه کسانی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- صرف نظر از مباحث راجع به امکان عدول از ایجاب و وابسته بودن آن به اراده موجب تا پیش از قبول و تفاوت انواع ایجاب، در فرض سؤال، به سبب فوت موجب در زمان اعلام قبول، ایجاب باطل و فاقد اثر حقوقی است؛ هر چند ایجاب وعده دار باشد یا موجب به هر طریق، حق عدول را از خود اسقاط کرده باشد.

ب- با توجه به پاسخ بند الف، پرسش مطرح شده منتفی است.

جستارهای وابسته