اسناد سری

از ویکی حقوق

اسناد سری دولتی، اسنادی هستند که افشای آن‌ها با مصالح دولت یا مملکت مغایر است.[۱]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483592