اسناد محرمانه

از ویکی حقوق

اسناد محرمانه، اسنادی هستند که افشاء آن‌ها با مصالح خاص اداری سازمان‌های دولتی مغایرت داشته باشد.[۱]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483592