انتقال

از ویکی حقوق

گستره واژه «انتقال»، بسیار وسیع تر از خرید است و می تواند هر نوع عقد تملیکی از قبیل هبه، صلح و ... را در بر گیرد.[۱]

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428632