تبرع

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از تبرعا)

تبرع، یعنی اعطای مالی به غیر، بدون اخذ چیزی به ازای آن.[۱]

منابع

  1. احمد باقری. سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300). چاپ 1. انتشارات آن، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1579100