تحبیس

از ویکی حقوق

تحبیس در لغت، یعنی زندانی کردن، در قید درآوردن و جلوی کسی را گرفتن. [۱]

منابع

  1. محسن محمدی خانقاهی. حق انتفاع. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4138432