جرایم علیه امنیت

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از جرائم علیه امنیت)

جرائم علیه امنیت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میشود.جرائم علیه امنیت خارجی به کلیه جرائمی گفته میشود که به شکلی باعث تیره تر شدن روابط ایران با کشوری دیگر میشود و یا کشوری بیگانه را به رموز دولت ایران آگاه میسازد. [۱]همچنین مقصود از جرائم علیه امنیت داخلی،جرائمی است که با قصد اختلال در نظم عمومی،برهم زدن امنیت،تخریب مراکز دولتی و نظامی،خرابکاری در تاسیسات عام المنفعه دولتی،ضدیت با دولت و اسقاط آن و یا صدمه به جان مسئولان سیاسی کشور صورت میپذیرد.این جرائم معمولا بدون توسل به قدرت های خارجی انجام میگیرد.ضمنا جرائم علیه امنیت در قانون کیفری یا تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مستلزم حد میشوند و یا مشمول مجازات تعزیری قرار میگیرند.[۲]

منابع

  1. محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402812
  2. محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402804