جعل یا استفاده از مهر، علامت یا منگنه جعل شده شرکت های غیر دولتی و تجارتخانه ها

از ویکی حقوق

در قانون

ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی جرم جعل یا استفاده از مهر، علامت یا منگنه جعل شده ی شرکت های غیر دولتی و تجارتخانه ها، می باشد. جعلِ علامت شرکت های غیر دولتی زمانی مشمول این ماده قرار میگیرد که این شرکت ها طبق قانون تشکیل شده باشند، به نظر میرسد این شرط بر تجارتخانه ها نیز بار خواهد شد.[۱]گفتنی است که موضوع این جرم، صرفا «مهر، منگنه یا علامت تجاری» شرکت های غیر دولتی و تجارتخانه ها است و شامل دفاتر و اسناد شرکت ها نمیشود.[۲]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388700
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716784