خنثی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

خنثی انسانی است که دارای علائم رجولیت و اناثیت باشد. پس کسی را که فاقد علامت جنسی باشد خنثی نمی گویند.[۱]

اقسام

خنثای آشکار، یعنی کسی که هر دو علائم رجولیت و اناثیت، در او غالب است. [۲]

خنثای ذکر، خنثایی است که میل او، به سمت طبع مردان است. [۳]

خنثایی که تعیین مرد یا زن بودن او، ممکن نیست؛ طبیعت ثالث گویند. [۴]

گروهی دیگر خنثی را با دو نوع خنثی مشکل و غیر مشکل تقسیم کرده اند،[۵] در خصوص خنثی مشکل باید گفت با توجه به اینکه فقها برای تشخیص مرد یا زن بودن اشخاص راه حل هایی را بیان نموده اند، چنانجه امکان تشخیص جنسیت از این طرق ممکن نشود، به آن شخص، خنثی مشکل گویند.[۶]

منابع

  1. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155936
  2. منصور اباذری فومشی. نحوه عملی تقسیم ارث و ترکه متوفی به انضمام (شرح اصطلاحات مربوط به ارث، جدول ارث، قوانین مرتبط با ارث). چاپ 3. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3112208
  3. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4128172
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335284
  5. محمدرضا الهی منش و محسن مرادی اوجقاز. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4561328
  6. عیسی ولایی. جرایم و مجازات ها در اسلام. چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3223472