دادگاه نظامی یک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دادگاه نظامی یک را مهمترین دادگاه نظامی دانسته‌اند که صلاحیت، سازمان و تعداد اعضاء آن همانند دادگاه کیفری یک است.[۱]دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار بوده و با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در فرض عدم حضور رئیس نیز عضو مستشاری که بیشترین سابقه قضایی را داشته باشد، ریاست دادگاه را بر عهده دارد.[۲]

تشکیلات سازمان قضایی را باید استانی دانست، لذا دادگاه نظامی یک باید به جرایمی رسیدگی کند که در صلاحیت آن بوده و نیز توسط اعضاء نیروهای مسلح در همان استان رخ داده است.[۳]

ممکن است تحت شرایطی دادگاه نظامی یک به جرایمی رسیدگی کند که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه نظامی دو است.[۴] حتی گروهی حدوث اختلاف در صلاحیت میان دادگاه نظامی یک و دو در یک استان را متصور نمی دانند.[۵]

گفتنی است اگر یک فرد نظامی چندین جرم مرتکب شود که تعدادی در صلاحیت دادگاه نظامی یک و تعدادی در صلاحیت دادگاه نظامی دو باشد، رسیدگی به کلیه جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک است. در واقع ملاک صلاحیت مجازات اصلی جرم سنگین تر است.[۶]در این باره جرائمی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است، تجدیدنظر خواهی از آن در صلاحیت دادگاه نظامی یک است و جرائمی که در صلاحیت دادگاه نظامی یک است، مرجع صالح برای تجدیدنظر خواهی، دیوان عالی کشور خواهد بود.[۷]

مواد مرتبط

ماده ۵۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ 3. میزان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279224
  2. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279216
  3. نشریه دادرسی پیش شماره دوم شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279212
  4. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279200
  5. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279204
  6. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3512748
  7. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3512744