دادگاه نظامی یک

از ویکی حقوق

دادگاه نظامی یک را مهمترین دادگاه نظامی دانسته‌اند که صلاحیت، سازمان و تعداد اعضاء آن همانند دادگاه کیفری یک است.[۱]دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار بوده و با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در فرض عدم حضور رئیس نیز عضو مستشاری که بیشترین سابقه قضایی را داشته باشد، ریاست دادگاه را بر عهده دارد. همچنین دادگاه کیفری دو دارای رئیس یا دادرس علی‌البدل است.[۲]

تشکیلات سازمان قضایی را باید استانی دانست، لذا دادگاه نظامی یک باید به جرایمی رسیدگی کند که در صلاحیت آن بوده و نیز توسط اعضاء نیروهای مسلح در همان استان رخ داده است.[۳]

ممکن است تحت شرایطی دادگاه نظامی یک به جرایمی رسیدگی کند که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه نظامی دو است.[۴] حتی گروهی حدوث اختلاف در صلاحیت میان دادگاه نظامی یک و دو در یک استان را متصور نمی دانند.[۵]

منابع

  1. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ 3. میزان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279224
  2. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279216
  3. نشریه دادرسی پیش شماره دوم شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279212
  4. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279200
  5. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279204