ضمان درک ثمن

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از درک ثمن)

به این معنی است که هرگاه ثمنی که توسط مشتری پرداخت شده بود، مستحق للغیر بود، مشتری نسبت به مبیعی که دریافت کرده، ملزم به استرداد است. این ضمان فقط در مواردی خواهد بود که ثمن عین معین و یا در حکم عین معین باشد.[۱]

مواد مرتبط

ماده ۳۶۲ قانون مدنی

ماده ۳۹۰ قانون مدنی

منابع

  1. بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230644