شروع به رشاء

از ویکی حقوق

در قوانین ایران، حکمی در خصوص شروع به رشاء، دیده نمی شود و ماده 594 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در ارتباط با شروع به ارتشاء است.[۱]

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435440