شهوت

از ویکی حقوق

توضیح واژگان

قصد شهوت یک عمل درونی است؛ بنابراین اثبات اینکه به عنوان مثال بوسیدن از روی شهوت بوده یا خیر، دشوار است و اگر قرینه خارجی برآن دلالت نکند و مرتکب توجیه قابل قبولی ارائه کند، حکم به برائت داده خواهد شد.[۱]

منابع

  1. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498636