طریق

از ویکی حقوق

طریق در لغت یعنی راه و در اصطلاح و به مکانی که در مسیر تردد مردم، قرار گرفته باشد، طریق گویند. [۱]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421764