ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان: تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف میشود.

توضیح واژگان

شاکی خصوصی کسی است که به موجب وقوع جرم، به او زیانی وارد شده و حق شکایت دارد. شاکی خصوصی اعم است از شخص حقیقی و حقوقی. [۱]

مطالعات تطبیقی

در حقوق آمریکا، برخلاف حقوق ایران، جنبه عمومی این جرائم اهمیت بیشتری دارد و گذشت شاکی خصوصی منجر به ختم پرونده جزایی نمی شود و همچنین بدون شکایت شاکی خصوصی نیز مقام رسیدگی کننده، حق دارد رأسا به مساله رسیدگی کند.[۲]

نکات توضیحی

به موجب ماده حاضر، جرایم ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان، از جرایم قابل گذشت است.[۳] لذا با گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.[۴]

منابع

  1. سیدعباس حسینی نیک. ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری. فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051068
  2. ساناز الستی. حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی. چاپ 2. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4984100
  3. سیدعباس حسینی نیک. ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری. فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051064
  4. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786164