ماده 9 قانون معادن

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده ۹ قانون معادن)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۹ قانون معادن: اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ - بهره برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره برداری سندی رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد. مدت هر دوره بهره برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.

تبصره۳(الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰)– شرایط و چگونگی صدور پروانه بهرهبرداری و مدت اعتبار هر دوره بهرهبرداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (۲) در آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود.