نظریه شماره 1009/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1009/95/7
شماره نظریه۱۰۰۹/۹۵/۷
شماره پرونده۶۶۹-۱/۱۸۶-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۰۲

استعلام: آیا داشتن محکومیت به جزای نقدی (علاوه بر حبس) مانع آزادی مشروط است یا خیر؟ چنانچه مانع نباشد اجرای حکم در خصوص جزای نقدی چگونه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقنن درماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و علیرغم تعیین تکلیف ضرر و زیان مدعی خصوصی به شرح بند پ این ماده، اشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد. بنابراین، نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود زیرا، پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکوم علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی یا تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن، بتواند از حکم صادر شده (حکم آزادی مشروط) بهره مند شود.