نظریه شماره 7/1401/1036 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات رانندگی بدون گواهینامه رسمی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1036
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۰۳۶
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۶۸-۱۰۳۶ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۳/۰۱
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهمجازات رانندگی بدون گواهینامه

چکیده نظریه شماره 7/1401/1036 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات رانندگی بدون گواهینامه رسمی: با لحاظ ردیف ۱ تصویب نامه تعدیل میزان مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ هیأت دولت، بزه رانندگی بدون پروانه موضوع ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در حال حاضر از جمله جرایم تعزیری درجه هفت محسوب می شود و به لحاظ درجه جرم، مشمول مقررات تکرار جرم نیز قرار نمی گیرد.

استعلام: مطابق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی مجازات رانندگی بدون گواهینامه رسمی برای بار اول حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال و یا هر دو مجازات (مجازات درجه ۸) و در صورت ارتکاب مجدد دو ماه تا شش ماه حبس (مجازات درجه ۷) خواهد بود و با توجه به ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه ۸ قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می باشند . حال سؤال اینجاست که مجازات بزه فوق در صورتی که درجه ۸ باشد، قطعی و در صورتی که درجه ۷ باشد، قابل تجدیدنظر می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی (اعم از آن که برای بار اول باشد یا خیر) به صورت مطلق در بند یک ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی ذکر شده است و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که دارای سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است و در سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تغییر نیافته است و با لحاظ ردیف ۱ تصویب نامه تعدیل میزان مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ هیأت دولت، بزه رانندگی بدون پروانه موضوع ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در حال حاضر از جمله جرایم تعزیری درجه هفت محسوب می شود و به لحاظ درجه جرم، مشمول مقررات تکرار جرم نیز قرار نمی گیرد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته