جزای نقدی روزانه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جزای نقدی روزانه عبارت است از: یک‌هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به تعداد روزهای معینی مورد حکم قرار می‌گیرد (ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی)، در ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری، هر روز بازداشت قبلی موجب کسر یک روز جزای نقدی روزانه می‌گردد.[۱]

مطابق ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی: «جزای نقدی روزانه عبارت است از یک‌هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می‌شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌گردد:

الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا یکصد و هشتاد روز

ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز

پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز

ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.»

قلمرو حکم

در این ماده، قانونگذار قواعد مربوط به یکی از انواع مجازات‌های جایگزین حبس، تحت عنوان جزای نقدی روزانه را تعیین کرده‌است که طبق آن بخشی از درآمد روزانه محکوم باید به صندوق دولت، واریز شود، اجرای این مجازات در خصوص کسانی امکان‌پذیر است که دارای شغل و درآمد معینی باشند،[۲] بنابراین نمی‌توان شخصی را ملزم به کسب درآمد کرد تا مشمول این مواد قرار گیرد، همچنین در خصوص کسر یارانه پرداختی توسط دولت نیز تردید وجود دارد.[۳]

نحوه پرداخت جزای نقدی روزانه

طبق تبصره ماده ۸۵، محکوم باید در پایان هر ماه، مجموع جزای نقدی روزانه ماه گذشته را پرداخت کند نه اینکه هر روز مبلغ مذکور را واریز نماید.[۴]

میزان جزای نقدی روزانه

طبق بندهای ماده مذکور، حداکثر میزان جزای نقدی روزانه، می‌تواند یک چهارم درآمد شخص باشد.[۵]

ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی روزانه

در صورتی که محکوم، جزای نقدی مذکور را پرداخت نکند، مشمول مقررات ماده ۸۱ قرار می‌گیرد نه قانون اجرای محکومیت‌های مالی.[۶]

رویه قضایی

مواد مرتبط

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737760
  2. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336400
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803900
  4. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938112
  5. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273492
  6. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336512