نظریه شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب وکیل در مرحله اجرا، در جرایم موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب وکیل در مرحله اجرا،در جرایم موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: حکم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، راجع به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه در جرایم موضوع این ماده، تنها ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و شامل مرحله اجرا نمی گردد.

نظریه مشورتی 7/1401/918
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۹۱۸
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۶۸-۹۱۸ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۹/۰۷
موضوع نظریهانتخاب وکیل
محور نظریهاجرای احکام کیفری

استعلام

آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مرحله اجرای حکم نیز لازم الاجرا می باشد؟ به عبارت دیگر وکیلی که در مرحله اجرا اعلام وکالت می کند نیازی به تأیید از سوی رئیس قوه قضاییه دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم مقرر در ماده موصوف مبنی بر ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوا از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه ، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آن جا که این حکم، حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی به (معنای اخص) در دادگاه و اجرای احکام نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته