نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری: طبق مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی اجرای آرای داوری به وسیله اجرای احکام دادگاه ها به عمل می آید؛ پس دادگاه صادرکننده اجراییه به عنوان مرجع اجراکننده آن مطابق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دستور بازداشت محکوم علیه را صادر می کند. همچنین ملاک درخواست اجرای رأی داور و اعمال ماده ۳ قانون صدرالذکر، قطعیت رأی داور است؛ هرچند نسبت به آن اعتراض نشده باشد

نظریه مشورتی 7/1402/281
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۲۸۱
شماره پرونده۱۴۰۲-۲۶-۲۸۱ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۵/۰۹
موضوع نظریهقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
محور نظریهاجرای رای داور

استعلام

آیا در خصوص رأی داوری که به آن اعتراض نشده و قطعیت یافته است، می توان محکوم علیه این رأی را در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بازداشت کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مطابق مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶، اجرای آرای داوری به وسیله اجرای احکام دادگاه ها به عمل می آید؛ بنابراین، با عنایت به اینکه وفق ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است، آرای داوری مشمول این قانون؛ از جمله ماده ۳ آن می باشد و دادگاه صادرکننده اجراییه به عنوان مرجع اجراکننده آن مطابق مواد ۲ و ۳ این قانون، دستور بازداشت محکوم علیه را صادر می کند.

ثانیا، ملاک درخواست اجرای رأی داور و اعمال ماده ۳ قانون صدرالذکر، قطعیت رأی داور است؛ هرچند نسبت به آن اعتراض نشده باشد و به سبب سپری شدن مهلت قانونی اعتراض (مندرج در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) رأی داور قطعیت یافته باشد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته