نظریه شماره 7/99/1277 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو


نظریه مشورتی 7/99/1277
شماره نظریه۷/۹۹/۱۲۷۷
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۲-۱۲۷۷ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۹/۲۴
موضوع نظریهکیفری اختصاصی
محور نظریهتصرف عدوانی

چکیده نظریه شماره 7/99/1277 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی:بزه تصرف عدوانی نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی و از جمله منابع طبیعی غیر قابل گذشت است.

استعلام

با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بعد از ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی عبارت در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد . را اضافه کرده است، آیا جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی موضوع ماده ۶۹۰ قانون فوق غیر قابل گذشت محسوب می شود ی؟ در این صورت آیا ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور نسخ شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با عنایت به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بزه تصرف عدوانی فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی و از جمله منابع طبیعی غیر قابل گذشت است.

ثانیا، با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به سؤال دوم در خصوص ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور منتفی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته