اصل رازداری در تفتیش

از ویکی حقوق

در راستای اجرای ماده 146 قانون آیین دادرسی کیفری اصل رازداری در تفتیش مورد توجه قرار گرفته است و لازم است مفاد آن رعایت شده و از ورود به حریم خصوصی متهمین و فاش نمودن اسرار خصوصی آن ها که ارتباطی با جرم مورد نظر ندارد، اجتناب شود.[۱]

منابع

  1. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514008