رجوع

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از حق رجوع)

رجوع در لغت، یعنی عودت و بازگشتن[۱] اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است.[۲]

مصادیق

استعمال لفظ «رجوع» در ماده 60 قانون مدنی، به معنای فسخ وقف است.[۳]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91340